Θέμα Ιουνίου 2020

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗ22

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΕΤΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Πτυχίο Μαθηματικού τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Απόφοιτος της Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής.

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε?

Επικοινωνήστε ή Επισκεφτείτε μας!