Μαθήματα ΕΑΠ – Σημειώσεις

Μαθήματα ΕΑΠ – Σημειώσεις (ενδεικτικές)

ΦΥΕ 14

Εισαγωγικές έννοιες Μαθηματικών

ΦΥΕ 10

Γενικά Μαθηματικά 1

ΔΕΟ 13

Ποσοτικές μέθοδοι
Επιχειρησιακά Μαθηματικά
Επιχειρησιακή Στατιστική
Επιχειρησιακή έρευνα

ΠΛΗ 12

Μαθηματικά για Πληροφορική I

ΠΛΗ 20

Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική

ΠΛΗ 22

Βασικά ζητήματα δικτύων Η/Υ

ΦΥΕ 20

Γενικά Μαθηματικά II

ΔΙΠ 40-50

Μαθηματικά για την διασφάλιση ποιότητας

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΤΣΕΤΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Πτυχίο Μαθηματικού τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Απόφοιτος της Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής.

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε?

Επικοινωνήστε ή Επισκεφτείτε μας!