Μαθήματα

Ανάλυση I

Συναρτήσεις μιας πραγματικής μεταβλητής

Στατιστική I

Περιγραφική

Ανάλυση II

Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών

Στατιστική II

Εκτιμητική & Έλεγχοι Υποθέσεων

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε?

Επικοινωνήστε ή Επισκεφτείτε μας!