Θέμα Οκτωβρίου 2017

ΕΝΝΟΙΑ ΥΠΟΧΩΡΟΥ-ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ένα χρήσιμο αρχείο για την 1η εργασία ΠΛΗ12

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΕΤΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Πτυχίο Μαθηματικού τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Απόφοιτος της Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής.

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε?

Επικοινωνήστε ή Επισκεφτείτε μας!