Θέμα Νοεμβρίου 2017

ENA XΡΗΣΙΜΟ ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΝ. ΥΠΟΧΩΡΟ –ΒΑΣΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ(1Η εργασία ΦΥΕ20 και ΠΛΗ12)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΕΤΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Πτυχίο Μαθηματικού τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Απόφοιτος της Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής.

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε?

Επικοινωνήστε ή Επισκεφτείτε μας!