Θέμα Μαρτίου 2018

ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
(ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 5Ηεργασια ΠΛΗ12-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΕΤΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Πτυχίο Μαθηματικού τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Απόφοιτος της Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής.

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε?

Επικοινωνήστε ή Επισκεφτείτε μας!