Θέμα Ιουλίου 2017

ΔΥΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(ΔΕΟ13)

ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(ΠΛΗ12)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΕΤΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Πτυχίο Μαθηματικού τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Απόφοιτος της Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής.

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε?

Επικοινωνήστε ή Επισκεφτείτε μας!