Μαθήματα ΕΑΠ – Σημειώσεις

Μαθήματα ΕΑΠ – Σημειώσεις (ενδεικτικές)

ΦΥΕ 14
Εισαγωγικές έννοιες Μαθηματικών

ΦΥΕ 10
Γενικά Μαθηματικά 1

ΔΕΟ 13
Ποσοτικές μέθοδοι
Επιχειρησιακά Μαθηματικά
Επιχειρησιακή Στατιστική
Επιχειρησιακή έρευνα

ΠΛΗ 12
Μαθηματικά για Πληροφορική I.

ΠΛΗ 20
Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική

ΠΛΗ 22
Βασικά ζητήματα δικτύων Η/Υ

ΦΥΕ 20
Γενικά Μαθηματικά II

ΔΙΠ 40-50
Μαθηματικά για την διασφάλιση ποιότητας